JvSpeijkGeschiedenis van Scouting Jan van Speyk


 “ Jan van Speyk” waarom deze naam? De Amsterdamse zeeheld Jan Carel Jophus van Speyk (geboren in 1802) staat voor  “heldenmoed en offervaardigheid”. Termen die vandaag de dag nog in onze groep meetellen.

Geschiedenis
In 1966 werd de Jan van Speyk opgericht door Hopman van ’t Hul. Daarvoor waren er in dit dorp wel groepen die Verkenners of Kabouters als leden hadden, zoals de Kardinaal de Jonggroep, maar die hadden geen lang bestaan of hadden geen onderkomen, waardoor ze zich zelf moesten opheffen. Fuseren mocht in die tijd niet van de pastoor, dus werd er een nieuwe groep opgericht. Vanaf toen werden er stappen ondernomen voor een betere huisvesting. Er werd begonnen met verkenners (01-10-1966) en Welpen (15-11-1966), eerst in de boerderij van Van Vliet, waar geen kachels gestookt mochten worden. Toen nog even op de kaaszolder, en vervolgens naar de Hoofdweg.

Vanaf 1971 werden de gebouwen op de Hoofdweg in gebruik genomen door Welpen, Verkenners, Kabouters en Padvindsters. Dit was in houten barakken, maar voor scouting prima! Jaren na de oprichting kwam er een stam, voor de oudere jongens en nog weer later een tussengroep, de Rowans & Sherpa’s.

clubhuis oud

De gebouwen op de Hoofdweg moesten plaats maken voor huizen en een zendmast, dus werd er gezocht naar andere huisvesting. Er kwamen inzamelingsacties, zoals stroopwafels verkopen, pinda’s, zeep, pennen, steentjes, een rommelmarkt.

Jarenlang werd er oud papier opgehaald en we deden toen ook al mee aan Jantje Beton en de verkoop van perkplantjes. De moeite werd beloond, we mochten naar de Oosterlandweg. In 1980 zijn we daar begonnen met een grandioze verbouwing, want het was een leuke boerderij, maar niet geschikt voor scouting! Dus handen uit de mouwen, slopen, bouwen, schilderen en timmeren, naaien en opknappen, met hulp van heel veel ouders en vrijwilligers. De opening werd groots gevierd met drumband, de burgemeester en een feest voor leden en niet-leden.

clubhuis nuGebouw
Het gebouw van Scouting Jan van Speyk heet “Carbohoek”. De verschillende speltakken draaien hierin wekelijks hun opkomst en maken natuurlijk ook gebruik van het naast gelegen Sportpark Argon.

Tradities
Door de jaren heen zijn er vele tradities ontstaan bij Scouting Jan van Speyk. Zo is er de boerenkoolfuif als eerste opkomst van het kalenderjaar met alle speltakken.

In september is er het overvliegen; dan gaan de leden die te oud zijn voor hun speltak over naar de volgende speltak. Ook doen we jaarlijks mee aan de JOTA (Jamboree on the air) en lopen we als groep mee met de avondvierdaagse. 1x in de 2 jaar proberen wij met de gehele groep een groepsweekend te houden.

Bekende acties die wij doen om de contributie laag te houden zijn Jantje Beton in februari, de plantenactie in mei en de scoutingloterij in september.

 

Scouting in de maatschappij

Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens een van onze opkomsten, maar ook bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden.

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: jeugd en vrijwilliger, jeugd en maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen.
Jeugd en vrijwilliger: deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.
Jeugd en maatschappij: deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheid. Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.
Jeugd en leren: deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.
Jeugd en groen: deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur en het milieu. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico\'s. Ook stimuleert de natuur kinderen om te bewegen en is het ontspannend om in de natuur te zijn. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

Ook bij Scouting Jan van Speyk komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel in de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen.