Beheerstichting

Scouting Jan van Speyk heeft ook een (beheer)stichting, belast met het beheer van onze eigendommen, financiën, het gebouw en de contacten met bijvoorbeeld de gemeente. De stichting vergadert zes keer per jaar.

Functie Naam
Voorzitter Jeroen van Dijk
Secretaris Marlous Scherpenzeel
Penningmeester Marlous Scherpenzeel
Lid Resi Speijer
Lid Joep Krens
Lid Amber Krijger
Lid Vincent van Oostrom
Leidingvertegenwoordiger Jesper van Weldam
Materiaalbeheerder & Gebouwbeheerder

Naar model van Scouting Nederland bestaat het merendeel van de Stichting uit leden verkozen vanuit de Groepsraad, om hiermee vanuit de groep ook op dit vlak een grotere inspraak te hebben.