Contributie

Voor je besluit lid te worden, mag je eerst vier keer komen kijken. Vanaf dat moment betaal je contributie. Voor alle speltakken bedraagt deze contributie € 51,00 per halfjaar (in het jaar 2017). De contributie wordt vooruit per machtiging automatisch geïncasseerd, in de maand januari (scoutingperiode: januari t/m juni) en in de maand augustus (scoutingperiode: juli t/m december).
Stamleden betalen de halve contributie, leiding betaalt geen contributie.

Naast de contributie komt er een groot deel deel van de inkomsten uit acties zoals de plantenactie. De verdeling hiervan in ongeveer 50/50. Hiervan worden het lidmaatschap van Scouting Nederland, de huur van de boerderij, spelmaterialen, de programma’s, opleiding van leiding en de dagelijkse kosten van onze groep betaald. Door het voeren van acties proberen we het lidmaatschap laagdrempelig te houden.

Eenmaal per jaar gaat iedere speltak op zomerkamp. De lengte van het kamp, de plaats waar ze naar toegaan en de inhoud van het kamp zijn per speltak verschillend en afgestemd op de leeftijdsgroep. Veel speltakken gaan door het jaar heen ook nog wel eens een weekend weg. Voor ieder kamp (een week of een weekend) wordt een aparte bijdrage gevraagd, die losstaat van de contributie. Deze bijdrage is afhankelijk van het soort kamp.

Indicatie kosten:
● Installatie een compleet nieuwe ScoutFit kost ongeveer € 50,-
● Weekend afhankelijk van de duur en programma meestal tussen de € 5,- en € 10,-
● Kamp afhankelijk van de duur € 64,60 (5 dagen) of € 100,95 (8 dagen), (in het jaar 2017)

Lidmaatschap Scouting Nederland
Ieder lid van Scouting Jan van Speyk wordt ingeschreven bij Scouting Nederland en krijgt een lidmaatschapspasje, de Scoutcard. Met deze Scoutcard kun je ook op andere plaatsen laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland, wat soms korting kan opleveren, bijvoorbeeld in de ‘Scoutshop’.
Ieder lid ontvangt een blad van Scouting Nederland: Scouting Magazine.

SponsorKliks


 
 

Privacy beleid

 

Sociale veiligheid


Lid worden of informatie?
 SJA logo 200px aStichting Jongeren Actief maakt het voor kinderen en jongeren uit gezinnen met kleine inkomens mogelijk om deel te nemen aan leuke activiteiten.