Bestuur

Het bestuur van Scouting Jan van Speyk wordt gevormd door minimaal een afgevaardigde van elke speltak, meestal de teamleid(st)er. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die boven de daadwerkelijke opkomsten staan, zoals contributie, cursussen, functioneren van een groep enz. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. De dagelijkse gang van zaken valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks groepsbestuur van de vereniging Scouting Jan van Speyk bestaat uit vijf personen. (Klik op de naam voor meer informatie)

Functie Naam
Voorzitter Joep Krens
Vice-voorzitter Amber Krijger
Secretaris Marcella Kroes-van Dijk
Penningmeester Eveline van Oostrom
Amanda de Ruiter
Groepsbegeleider Vincent van Oostrom

Daarnaast heeft het bestuur een aantal adviseurs welke betrokken worden in het vormen van het beleid:

Functie Naam
Praktijkbegeleider Jitske Corthals
Vincent van Oostrom

Materiaalbeheer & 

Gebouwbeheer

Stephan Elleswijk
Roy Brinkman
Hans Oussoren
Roel Speijer

 

Daar wij als groep vinden dat ieder actief lid binnen de groep zeggenschap heeft over het reilen en zeilen van de groep, heeft iedereen spreek en stemrecht heeft binnen het groepsbestuur. Voorstellen tot veranderingen kunnen gedaan worden door iedereen binnen de groep, uiteraard met een voorkeur om dit vooraf te bespreken met het bestuur.

 

De Algemene Ledenvergadering (groepsraad)
Twee keer per jaar komt de groepsraad bij elkaar, ook wel bekend als Algemene Leden Vergadering. Ook de groepsraad wordt voorgezeten door het groepsbestuur, maar is open voor alle leden van de groep (of hun vertegenwoordigers). Tijdens de groepsraad worden het jaarverslag van het vorig jaar en de begroting van het komende jaar goedgekeurd, kunnen bestuursleden her- of gekozen worden en wordt er besloten over beleidsstukken.

In het bijzonder zijn ouders van leden welkom tijdens de groepsraad, juist omdat zij hier kunnen mee praten en stemmen over het algemene beleid.